Nedläggning_av_landsbygdsskolor_NEJ_tack!

Vi mottsätter oss förslaget från Strängnäs kommuns utbildningschef Tony Lööf, som innebär att landsbygdsskolorna i Fogdö, Härad och Länna läggs ner.