Namninsamling mot biogasanläggning vid Ekerödsrasten.

Det finska företaget Gasum planerar att bygga en av Sveriges största biogasanläggningar i Hörby kommun. Anläggningen kommer uppta 10 hektar och ligga nästan mitt emot Ekerödsrasten på Östentorp 6:3. Man ska i huvudsak ta emot gödsel och slaktavfall. Anläggningens kapacitet är stor och man kommer hämta in substrat/material enda upp i Svealand och utanför Sveriges gränser. Substratet kommer transporteras med lastbilar som drivs med fossilt bränsle och man planerar att köra 140 transporter per dag. Anläggningen kommer ligga ca 450 meter från Ekerödsrasten, 450 meter från Arups Miniby och 560 meter från Gunnarp 1:15 där det idag bedrivs en prövningsstation med köttrastjurar. Kylestorps Stugområde ligger 800 meter från anläggningen. Även alla andra boende i området kommer att påverkas. Skolungdomarna och de som åker kollektivt med buss kommer tvingas korsa lastbilarnas vägar då dessa ligger i mer eller mindre direkt anslutning till anläggningen. Byggandet av anläggningen planeras påbörjas första kvartalet 2025 och tas i drift 18 månader senare. Vill ni läsa mer om projektet kan ni gå in på Gasums hemsida.

 

Genom att skriva på denna lista är du emot byggandet av en av landets största biogasanläggning som planeras att byggas på Östentorp 6:3. Namninsamling finns även i fysisk form på Ekerödsrasten.  (Det betyder inte att man är emot biogas, då många är för det, men kanske inte anläggningar i denna storlek.)

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lisa Wahlberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...