Namninsamling för att Norrköpings kommun ska överta vägföreningarna

Det är dags att kommunen infriar sitt 50-åriga löfte om att överta vägföreningarna. Detta är en namninsamling för att stödja denna fråga inför omröstningen vid kommunfullmäktige 25/5, så skriv gärna under snarast!

Har du också undrat varför så många lekparker står och förfaller i ytterområdena? Varför kommunen vägrar ersätta trasiga lekredskap? Varför kommunens samtliga 100 lekplatser endast finns i stadskärnan? Varför vägföreningar har ansvar för trafiksäkerhet, asfaltering, trottoarer, sopning, snöröjning när det ingår i kommunalskatten för centralt boende?varför grönområden växer igen? Eller varför inga skridskobanor längre spolas?

1971 inkorporerades samtliga småkommuner runt Norrköping i Norrköpings kommun. Som nyblivna skattebetalare till Norrköpings kommun, gav kommunen löfte om att överta allt ansvar för grönytor, lekparker, vägar mm. Detta följdes fram till 1998 då avtalet sades upp av Norrköpings kommun(!), ett stort svek.
Vägföreningarna var tvungna att höja avgiften med 500% för att kunna finansiera asfaltering, trafiksäkerhet, snöröjning, halkskydd, sopning mm i ytterområdena, något som ingår i kommunalskatten för invånare som bor centralt. Lekparker har aldrig ingått i vägföreningarnas ansvar, vilket kommunen felaktigt hävdar.

Sedan flera decennier har vi alltså dubbelbeskattats med kommunalskatt samt vägföreningsavgift. Vägföreningarna har inte investerat en krona i lekparker av förståeliga skäl, och kommunen har ignorerat sitt ansvar i 22 år. Som resultat har lekparker förfallit och grönområden vuxit igen, förutom enstaka som har ”räddats” av privata eller ideella aktörer. Kommunen har lockat med 50% bidrag till vägföreningarna vid just handikappanpassat lekparksbygge, ett sätt att lägga ansvaret ifrån sig. I Skärblacka finns nu en 2 miljoners igenvuxen lekpark efter ett sådant misslyckat försök.

I barnkonventionen som nu är lag sedan årsskiftet, står det i artikel 31: ”Alla barn har rätt till lek och rekreation vilket ska respekteras och främjas”. Vi undrar hur kommunen menar att man lever upp till detta när kommunens 100 lekplatser endast finns i stadskärnan. Ur ett barnperspektiv strider det helt mot barnkonventionen att bara barn som bor centralt får rätt till lekparker. 

Att kommunen blir huvudman för detaljplanerna och tar över vägföreningarna enligt 1971 års avtal skulle innebära att även barn i ytterområdena får tillgång till lekparker samt att dubbelbeskattningen skulle upphöra. Att vägarna även övertas i befintligt skick är fullt rimligt, då inget lagkrav på ”kommunal standard” finns från länsstyrelsen, vilket tjänstemän felaktigt hävdat.

Borlänge, Ludvika och Örnsköldsvik är bara några exempel på kommuner, där man tog över vägföreningarnas ansvar, utan några extra kostnader för fastighetsägarna eller kommunen vid övertagandet då man bara lät föreningarna inaktiveras/somna.

Självklart innebär det ökade kostnader för kommunen på sikt att ta över detta ansvar, men att förlägga det till vägföreningarna då dessa representerar nästan 1/3 av invånarantalet i Norrköpings Kommun, är inte ansvarstagande kommunpolitik.
Att i Corona-tider möta dessa kostnader är såklart tufft, men i ett långsiktigt perspektiv bör detta vara en självklarhet.

För fler exempel på kommuner som tagit över vägföreningarnas ansvar vg se bilder längst ned i dokumentet.

I ytterområdena bor lågt räknat 40.000 personer (representerade av vägföreningarna nedan). Det är mer än 5 (!) gånger antalet invånare i Valdemarsviks kommun, och 29% av Norrköpings kommun!

Det är lätt att missledas att vägföreningarnas ansvar endast utgörs av några mindre vägar.  Men att dessa 40.000 personer är bortprioriterade från kommunens budget avseende ansvarsfrågan för lekparker, trafiksäkerhet, asfaltering, sopning, snöröjning mm är mycket anmärkningsvärt.

Noterbart är även likställighetsprincipen i § 3 i kommunallagen. "Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” Det gäller naturligtvis även i fråga om lekplatser.


Din underskrift skulle ge ytterligare tyngd i frågan och namninsamlingen kommer att överlämnas till kvartetten innan omröstningen. Se bifogade bilder nedan för mer information. 

 

Med vänlig hälsning

Åby/Jursla Vägförening, Skärblacka Vägförening, Herstadberg Vägförening, Östra Husby Vägförening, Kimstad Vägförening, Ljunga Vägförening, Strömsfors Vägförening, Övre Svärtinge Vägförening, Kolmårdens Vägförening, Kvillinge Villaägareförening, samt Villaägarna Norrköping.

 

 

IMG_41951.jpgIMG_4192.jpg

Ruttna stolpar på en gungställning i Åby. Kommunen har kontaktats, vägrar ersätta gungan, hänvisar till vägföreningen. Möjligtvis om någon begagnad gunga från ett lekpark centralt kunde hittas.

Minst 40-talet fall där kommunen har kontaktats i liknande ärenden, har slutat på samma sätt.

IMG_6393.JPEG

 

Nedan: Karta över kommunens 100 lekparker, samtliga centralt.

Senaste lekparksbygget med modell av bla värmekyrkan blev fantastiskt fint, men notan landade på 9 miljoner. 

IMG_6433.png

 

 

 

Från kommunens budget 2020:

" kommunen ska aktivt arbeta med tillgängliga och trygga utomhusmiljöer i hela kommunen..."

-men inte i ytterområdena glömde man skriva?

A94669E0-7B82-40CE-B1ED-BC030ABE158C.png

 Fräckt av kommunen att hota med ökade kostnader då många kommuner har löst detta med att helt enkelt inaktivera/ha sovande vägföreningar, men där kommunen har tagit över drift och underhåll av lekparkerytterområden och enskilda vägar,  var god se exempel:

 

3BA2DF6D-2DBD-4458-8EF8-6A630F2EE3C1.png

 

00198044-C61B-4A45-AD40-C7557D92C0DC.png

8E9C99A4-A17D-4F14-8328-87C141D1F29D.png

C6F87858-D9C9-4EEB-913A-6F6957C6ED4D.png

C961410B-6DCE-4D44-A072-8E900561F64A.png

F64286F7-43C1-4CAC-8C08-DD993DDCDCC6.png

 

 

 

 

 

 

 

BF443166-D9E8-43E1-AF1D-539FE04677D5.png

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Johannes Arnell överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook