Namninsamling angående problem med vildsvin i Balltorp

Med våra namnunderskrifter vill vi, boende, näringsidkare och andra verksamheter i bostadsområdet Balltorp, påvisa det eskalerande problemet med ett växande bestånd av vildsvin i och runt vårt bostadsområde.

Beståndet har ökat markant senaste åren och djuren blir allt mer orädda.
Natt som dag är de aktiva runt om samt inne i bostadsområdet. De vistas i trädgårdar, på lekplatser, gårdar, längs med bilvägar och har även etablerade boplatser inne i bostadsområdet.

Detta resulterar i stor trafikosäkerhet, stora skador på mark och trädgårdar, samt mycket stor olust och rädsla hos boende.  

Vi kräver:
Att Mölndals Stad dels påbörjar ett långsiktigt arbete för att komma till rätta med problemet samt även skyndsamt tar tag i det alltmer akuta problemet.

Denna namninsamling kommer att överlämnas till Mölndal Stad


Boende i Balltorp, Mölndals Stad    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Boende i Balltorp, Mölndals Stad överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor. Vi kommer att marknadsföra denna namninsamling för personer som tittar på andra namninsamlingar på vår hemsida, men ännu inte har sett just denna.

Facebook