Namninsamling angående problem med vildsvin i Balltorp

Med våra namnunderskrifter vill vi, boende, näringsidkare och andra verksamheter i bostadsområdet Balltorp, påvisa det eskalerande problemet med ett växande bestånd av vildsvin i och runt vårt bostadsområde.

Beståndet har ökat markant senaste åren och djuren blir allt mer orädda.
Natt som dag är de aktiva runt om samt inne i bostadsområdet. De vistas i trädgårdar, på lekplatser, gårdar, längs med bilvägar och har även etablerade boplatser inne i bostadsområdet.

Detta resulterar i stor trafikosäkerhet, stora skador på mark och trädgårdar, samt mycket stor olust och rädsla hos boende.  

Vi kräver:
Att Mölndals Stad dels påbörjar ett långsiktigt arbete för att komma till rätta med problemet samt även skyndsamt tar tag i det alltmer akuta problemet.

Denna namninsamling kommer att överlämnas till Mölndal Stad


Boende i Balltorp, Mölndals Stad    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook