Minska barngrupperna på Morgongåva förskola

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande.

Det är därför väldigt oroande att se att barngrupperna på Morgongåva förskola blir större och större. 

Skolverkets riktlinjer för barngruppens storlek för barn mellan 1-3 år är 6-12 barn.  För barngrupper med barn mellan 4-5 år fyra är riktmärket 9-15 barn. Riktmärkena är dock inte tvingande men de bör användas som något att förhålla sig till för att skapa lagom stora barngrupper. 
(Källa: Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan) 

På Morgongåva förskola planerar man nu att utöka barngrupperna på både på Fjärilen och Gräshoppan till 21 barn (på 3 pedagoger/avdelning) under hösten 2021. Det känns ohållbart för både barnen och personalen. 

• Större barngrupper skapar högre ljudnivå och högre stress för både barn och pedagoger. 

• Ju fler barn och vuxna det är i gruppen, desto fler relationer är det att förhålla sig till, vilket kan vara en stressfaktor för barn.

• Pedagogerna blir stressade av att de inte hinner tillgodose alla barnes behov och att arbeta professionellt utifrån läroplansmålen.

• Det finns en hög risk för ökad sjukfrånvaro och sjukskrivningar hos personalen i och den höga pressen att hinna med uppdraget i läroplanen för en så stor grupp. 

• Barnen hinner inte bli sedda utifrån sina behov av omsorg och har ingen chans att gå undan för att få en paus eller leka lite lugnare. 

 

Vi vill inte att förskolan bara ska vara en förvaringsplats för våra barn utan att de faktiskt ska få den utveckling, stimulans och trygghet som de har rätt till och som förskolan faktiskt ska erbjuda. 

 

Därför kräver vi som vårdnadshavare ha mindre barngrupper nu! 

 

 


Mia Beijer, förälder    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Mia Beijer, förälder lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...