Mer pengar till skolan i Tjörns kommun!

Stora nedskärningar har skett inom skolan det gångna året inom Tjörns kommun, med en personalminskning på upp till 60 personer, halverade materialkostnader och indragningar på elevhälsa och särskilt stöd som följd.

Förvaltningschef och rektorer har samtliga i sina konsekvensanalyser uppgett hög risk att detta kommer leda till bl.a. färre som får godkända betyg, ökad ohälsa bland elever och personal samt bristande resurser till de i behov av särskilt stöd.

 

Trots detta vill den politiska majoriteten åter begränsa skolans budget utan att ge möjlighet att reparera de skador detta åsamkat Tjörns utbildningssystem.

Vi kräver en kraftigt ökad budget till barn- och utbildning, samt att Tjörns kommun långsiktigt satsar på en trygg skola som ger alla elever det stöd de behöver för att ha en god hälsa och för att nå godkända betyg.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Emma Lennholm överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook