Medmänsklighet gentemot EU-migranter, Sorgenfri Malmö

Medmänsklighet gentemot EU-migranter på ödetomten, Sorgenfri

Hej Granen AB.

Vi som undertecknat detta brev skriver till er med en förhoppning om visad medmänsklighet gentemot EU-migranterna som i dagsläget befinner sig på er ödetomt på norra Sorgenfri i Malmö. 

Så långt vi kan förstå har det kommit in mycket klagomål, framförallt på grund av att grannar tycker att det är skräpigt, samt att det luktar illa från de boendes tillfälliga toaletter. Något som givetvis inte är trevligt för någon, varken för grannar eller för de EU-migranter som inte har annat val än befinna sig där de befinner sig. Vad som slog oss när vi läste om problematiken var att det borde inte va så rackarns svårt att hjälpa dem, istället för att stjälpa dem.

Undetecknade vädjar till er på Granen AB att finna lösningar som gör att de kan få bo kvar där så länge som de behöver/orkar nu när det går mot kallare tider. Det finns såklart mkt en kan göra, som att ge mat, lösa boendet på ett bättre sätt etc. men för att de boende ska få lugn här och nu, för att de ska slippa bli stjälpta ytterligare av samhället genom att avhysas från platsen, så har vi några förslag som kan hjälpa alla parter. Då ödetomten inte används till annat för tillfället borde det inte störa någon att ett 100-tal personer tältar där, framförallt då de inte har något annat alternativ.

Tillsammans med er kan jag som sitter vid pennan, med stöd från undertecknade medmänniskor hjälpas åt med att:

* få dit 1-3 containrar vari de boende då får möjlighet att slänga sitt skräp på ett vettigt sätt. (tömning inkluderad)

* få dit X-antal bättre och välfungerande bajamajor el andra tillfälliga toaletter. (tömning inkluderat)

 

Medvetenheten är stor kring att ett liknande engagemang är oerhört ovanligt. 

Just därför vore det så oerhört fint att se ett större företag engagera sig och visa på medmänsklighet gentemot människor i nöd. Det skulle inbringa stort hopp och förhoppningsvis ge ringar på vattnet i en annars dyster utvekling gentemot hemlösheten i det här landet.

 

Med hopp om värme till dem som behöver det mest!

Vänlig hälsning

/Jeanette Karlström med många, många, många fler..... <3


Jeanette Karlström    Kontakta namninsamlingens skapare