Linje 56 på Stora Essingen återigen hotad av nedläggning. Vi protesterar

SL/regionens trafikavdelning återkommer med förslaget att lägga ner buss 56 på Stora Essingen. VI PROTESTERAR

De tidigare förslagen (våren 2022 och 2023) drogs tillbaka efter omfattande protester och trafikregionrådet Anton Fendert skrev till oss i oktober 2023: ”...  förändringen är olämplig att genomföra då gångavstånden på Stora Essingen skulle medföra att trafikförvaltningens riktlinjer ej skulle följas. Förändringen kommer därför ej att genomföras.” Ändå återkommer man nu med förslaget!

Det finns så många argument mot den föreslagna nedläggningen:
·         Det finns många barnfamiljer, äldre och rörelsehindrade i de södra delarna av Stora Essingen som skulle få orimligt långt till kommunala färdmedel. Från Stora Essingens sydvästra delar till Essingetorget är det t.ex. 700 meter
·        Det är nästan omöjligt att ta sig den vägen med barnvagn eller rollator i snömodd på dåligt plogade vägar. ·        
Många Stora Essingebor, speciellt barnfamiljer och äldre, är kunder till vårdcentralen i Luxområdet. Dessa får nu en lång och besvärlig gångväg. Att ta sig till S:t Görans sjukhus kommunalt kommer att kräva byten.
·        Buss 56 behövs också för att avlasta buss 1 och som trygghet då tursäkerheten på 1:an länge har varit bedrövligt dålig med försenade turer där bussarna ansamlas i ”tåg” med långa mellanrum. Men färre turer blir sannolikt säkerheten än mindre.
·        I kombination med den förslagna neddragningen av turtätheten på 1:an blir effekterna närmast katastrofala på Stora Essingen. Under lågtrafik minskar antalet avgångar med 50 % och övrig tid med c:a 40 %.

Vi kräver därför att regionstyrelsen/SL inte genomför detta ogenomtänkta förslag. 


Claes-Göran Borg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Claes-Göran Borg kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...