Lika stort starta eget bidrag för alla!

Hej

Jag tycker det verkar lite knasigt att starta eget bidraget som arbetsförmedlingen erbjuder för nuvarande är baserat på a-kasseresättningen. Detta ger mig intrycket att en individ med en bra ide och en dålig a-kassersättning kan få det svårare att förverkliga den pga av de bakomliggande ekonomiska omständigheterna. Dessutom kan jag inte tänka mig att en med högre a-kassersättning skulle ta illa vid sig av detta. Så ge alla ett starta eget bidrag som motsvarar den högsta

Iden måste ju i alla fall behandlas och skärskådas av arbetsförmedlingens experter innan att bidraget godkänns. Dessutom är det tidsbundet.