Legitimerad och certifierad - diskrimineras av lagen

2021-05-05 antog riksdagen Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandling- ar SFS 2021:363 och därmed kommer fr.o.m. 2021-07-01 legitimerade biomedicinska analytiker inte längre att få utföra estetiska injektioner då lagen endast tillåter legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor att utföra dessa.

Vi legitimerade biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har lika lång utbildning (3 år, 180 hp) som sjuksköterskorna och vi har även en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Vi biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har många års erfarenhet av estetiska injektioner och har gått flertalet utbildningar för att bygga upp våra verksamheter som fokuserar på kunden och på att vara en säker behandlare. Vi kräver nu att vi ska få fortsätta att bedriva våra verksamheter och omfattas av den nya lagen.

 

Stöd oss i vårt arbete!


Johanna Kronvall CEBMAR (Certifierade estetiska behandlare Biomedicinska analytikers råd)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johanna Kronvall CEBMAR (Certifierade estetiska behandlare Biomedicinska analytikers råd) lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...