Lätta på restriktionerna för gudstjänster

Till Sveriges regering

 

Pandemilagen, som trädde i kraft den 10 januari, lanserades av regeringen som ett sätt att införa mer ”träffsäkra” restriktioner för att begränsa spridningen av Covid-19. Detta var ett lovvärt initiativ, då vi bör göra vad vi kan för att minska belastningen på sjukvården och hålla antalet dödsfall nere, utan att fördenskull begränsa det som kan genomföras smittsäkert.

 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har dock uttryckt skepsis till hur stor nytta pandemilagen kan göra, och också påpekat att restriktioner på bl.a. kultur och kyrkor varit orimligt hårda i sammanhanget.

 

I skrivande stund har regeringen inte använt sig av denna möjlighet för mer träffsäkra åtgärder, utan endast fortsatt måla med den breda penseln och infört ytterligare åtgärder. Vi kristna har burit en tung börda under det gångna året, inte bara genom att kyrkorna ålagts mycket kraftigare restriktioner än många andra delar av samhället, utan inte minst genom att gudstjänster i praktiken blev förbjudna vid både påsk och jul, kristendomens två största högtider under året.

 

För den som inte är kristen är det möjligtvis svårt att förstå det oerhört djupa sår som detta inneburit för många av oss, men även om man bortser från det, så har den uttalade principen från regeringen och folkhälsomyndigheten under hela krisen varit att inte ha hårdare restriktioner än vad som är nödvändigt. Under en stor del av året gällde max 50 personer i gudstjänster, vilket var en mycket trubbig gräns, då den totala kapaciteten skiljer sig ganska avsevärt mellan t.ex. Uppsala Domkyrka och Jesu hjärtas kapell i Sörforsa. Med det sagt, så går det att i de allra flesta kyrkor ha betydligt fler än 8 personer utspridda med behörigt avstånd på ett smittsäkert sätt.

 

Vi vill därför att regeringen så snart som möjligt lättar på restriktioner för gudstjänster, helst genom att en kvadratmeter-gräns införs, liknande den som nu gäller för butiker, gym m.m, men i annat fall bör man återgå till 50-personersgränsen, som åtminstone vore ett steg i rätt riktning.