Låt Växjös magister- och masterstudenter ha sin examensceremoni i Växjö

I dagarna har Linnéuniversitetet publicerat information angående examensceremonin för magister- och masterstudenter. Informationen gör gällande att denna kommer att ta plats i Kalmar och att studenterna från Växjö ska bussas dit. Vidare kommer ceremonin utspela sig 13.30-17.00, vilket innebär att växjöstudenterna kommer komma för sent till den efterlängtade examensbanketten som traditionsenligt utspelar sig samma kväll.


Alexandra Gustafsson    Kontakta namninsamlingens skapare