Låt Västerport i Varberg bli en hållbar och klimatsmart ny stadsdel

Vi vill att Varbergs stad skall utvecklas, men vi vill inte att Varbergs alldeles egna karaktär och attraktionskraft skall förstöras genom att man uppför en för staden främmande byggnation i Västerport. Byggnadshöjden bör begränsas till maximalt 3-4 våningar för sunt och klimatsmart liv, samtidigt som denna lägre byggnation inte förorsakar förstärkta vindströmmar genom trånga gaturum. Så undvikes även (i viss mån) en siktbarriär mellan staden och vattnet.

Vi vill att de boende skall kunna ha nära tillgång till mötesplatser med gröna ytor och att förskolebarnen får tillräckliga egna friytor utomhus. Inte de nu erbjudna ca 15 kvm/barn, utan istället Boverkets rekommenderade minimum 40 kvm/barn.

Vi vill att olika familjebildningar, med unga, medelålders och äldre, skall kunna ha råd att bo i både hyresrätter och bostadsrätter och att lokaler för handel, service och kontor uppförs på ett sätt (med visningslokaler för e-handel, stödkontor, etc) som förändrade livsmönster har öppnat ögonen för.

Vi vill att besökande enkelt och välkomnande skall kunna hälsa på och röra sig i den nya stadsdelen. Vi vill att häftiga regn tas om hand i absorberande markytor, så att översvämningar kan undvikas.

Om planeringen i Västerport genomförs enligt dessa önskemål, blir Varberg den första platsen i Sverige som byggs efter senaste forskningsrön avseende stadsutveckling, klimat och hälsa. Denna begränsade byggnadshöjd innebär även lägre byggnadskostnader per kvm och halverad byggnadstid i förhållande till föreslagen detaljplan. Detta vore väl kreativt och förebildligt?!


Arkitekten Thomas A Ericsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Arkitekten Thomas A Ericsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...