Låt våra små barn gå kvar på Tundalsskolan

Elever i förskoleklass och ettan vill Barn- och utbildningsutskottet flytta från Tundalsskolan till Jenningskolan. Utskottet har tagit ett beslut om detta utan att ens föra frågan med varken eleverna eller deras föräldrar. Beslutet innebär att våra barn ska flyttas till en skola som inte på något sätt är anpassad för den ålderskategorin av elever. Vi vill stoppa detta beslut och låta våra små barn gå kvar på Tundalsskolan.