Låt Ucklum få behålla sin skola

  • Återigen vill politikerna lägga ner Ucklumskolan.

Ett tidigare politiskt beslut slår fast att skolan ska vara kvar, om elevantalet inte sjunker för lågt (gränsen går vid 40 elever och idag är det ca 60. Elevantalet har ökat över tid.) Som en blixt från klar himmel vill de nu ändra detta. Skolan läggs ner och eleverna måste byta mitt i ett läsår.

En skola med behöriga duktiga och otroligt omtyckta lärare. En liten skola där barnen känner sig trygga och trivs där alla vuxna känner alla barn. Stora skolor med stora barngrupper är inte för alla barn.

En bygd som växer. Hur är planerna då framåt? 

Skriv under och stötta Ucklumskolan

Kom gärna till ucklumskolan 17.30 måndag den  8 maj och visa ditt missnöje.