Låt vårdadministratörerna få behålla sin friskvårdstimme!

Till ansvarig beslutsfattare:

NWT - Regionens nya krisdrag – friskvårdstimmen slopas: ”Lika för alla”
https://www.vf.se/2024/01/30/friskvardstimme-kan-ryka-personal-kritisk-hur-mycket-besparing-blir-det-egentligen-86555/

 

Vi är en yrkesgrupp inom Region Värmland som främst har ett stillasittande arbete med allt vad det innebär. Många av oss förebygger förslitningsskador, stress och allmän ohälsa genom att ta ut friskvårdstimmen till promenader, träning men även pulssänkande aktivitet eller massage. 

1. Långvarigt stillasittande leder till en ökad risk för ohälsa och dödlighet, även om man är regelbundet fysisk aktiv efter arbetstid (FHI 2012). Stillasittande är således en oberoende faktor för ohälsa.   https://evidensbaseradhr.com/2013/04/13/friskvard-pa-arbetsplatser-effekter-och-fragestallninga/  

2. Region Värmland ska arbeta med främjande insatser inom hälsa och friskvård, med det menas att det friska ska hållas friskt.  https://intranat.regionvarmland.se/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetsmiljo-och-halsa/halsa-och-friskvard?qs=   

3. Det har tidigare funnits en samsyn gällande friskvårdstimmens stressförebyggande funktion mellan arbetsgivaren och oss vårdadministratörer. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är vi måna om att denna samsyn kan fortsätta och att vi får behålla vår friskvårdstimme, speciellt i en situation där arbetsbelastningen nu riskerar att leda till ökad stress och ohälsa.

4. För många av oss är friskvårdstimmen den enda möjligheten att ägna sig åt hälsofrämjande aktiviteter då det inte finns tid eller möjlighet till detta på fritiden.  

5. Argumentet att det ska vara "lika för alla" borde snarare innebära att man erbjuder friskvård på arbetstid till samtliga yrkesgrupper inom Regionservice.   Vi inom vårdadministration kräver att vi får behålla vår friskvårdstimme för att motverka ohälsa och gynna friskfaktorerna! 


Vårdadministratörer slutenvården CSK och Arvika    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Vårdadministratörer slutenvården CSK och Arvika lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...