Låt missbruksenheten i Nora vara kvar!

 

Upprop för att låta Missbruksenheten finnas kvar!

 

 

 

Efter flera år av ökande problem med alkohol och droger, beslutade Nora kommun 2013 att ett samarbetsprojekt skulle startas för att stoppa utvecklingen. Kommunen beslutade om arbetsuppgifter, pengar till verksamheten och personal rekryterades.

 

 

 

Verksamheten kom igång först i början av år 2014. Den första april började man jobba. Tillgången och användningen av narkotika har inte direkt minskat, vilket har visat sig genom många tragiska händelser; mord, överfall, oroligheter, stängda verksamheter m.m. Att gruppen är viktig och behövs råder ingen tvekan om.

 

 

 

Desto mer obegripligt blir det då, när det står klart att i förslag till budget 2015 som ska beslutas den tionde december, att politikerna i majoriteten föreslår att enheten ska läggas ner av besparingsskäl! Redan har nätverk och kontakter skapats, det förebyggande och behandlande arbetet har utvecklats, kompetent personal har anställts som nu blir av med sina jobb. Men värst av allt, mindre pengar satsas på barn o unga som far illa. Situationen är inte ett dugg bättre i Nora nu än när planerna för Missbruksenheten startade. Obegripligt!!!

 

 

 

Vi kräver att Missbruksenheten får vara kvar och fortsätta med sin viktiga förebyggande verksamhet. Noras barn och unga är värda det!

 

 


 


Helena Vilhelmsson    Kontakta namninsamlingens skapare