Låt Joans uteservering vara kvar och hjälp därmed vårt Karlskoga nå visionen!

Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga, så säger visionen om vår stad.

Att då motarbeta det vi invånare vill ha, känns inte så klokt om visionen skall bli verklighet inom få år. Grunden till denna insamling är just denna vision och du som vill ha ett växande, modernt, innovativt och välkomnande Karlskoga; Fyll i denna namninsamling för att politiken ska ändra sin uppfattning ang Joans uteservering. VI VILL HA DEN KVAR!

 

Historia:
Arbetet inleddes med att politiken (kommunstyrelsen) definierade varför ska vi ha en gemensam vision, vad ska vi använda visionen till och hur ska vi använda visionen:

Varför? Den ger riktning, visar väg och skapar en gemensam målsättning.
Vad? Det är vårt högsta beslutsdokument, vi styr kommunen i en gemensam riktning och attraherar medborgare till Karlskoga med den.
Hur? Den ska fungera som en röd tråd i kommunens styrning och bidra till att synliggöra Karlskoga för omvärlden på ett positivt sätt.

Nyckelsatsningarna:
Ett attraktivt och levande centrum
Nya attraktiva bostadsområden utifrån ett helhetskoncept
Öka attraktiviteten i befintliga bostadsområden
E18 är en välkomnande genomfart
Industriell utveckling
Attraktiva bad- och strandområden
Sveriges häftigaste lekplats
Skolsatsning med naturvetenskap och teknik

Utifrån ovan tycker vi Karlskogabor att vår stad måste få tillåtelse att blomstra genom att undantag ibland behöver göras, som i fallet som med Joans uteservering. Vi Karlskogingar vill inte motarbetas för sådant som vi tror kan gynna vår stad. Politiken (ex) borde vara stolta över oss medborgare som tydligt markerar vad vi vill ha.


Ritha Jonsson Petri    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ritha Jonsson Petri lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...