Låt Jafar få leva i Sverige - inte dö i Afghanistan

GLÄDJE!

Migrationsdomstolen har beviljat Jafar permanent uppehållstillstånd i Sverige! 
Migrationsdomstolen har bedömt att Jafar är minderårig och att han ska beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter - hans anpassning till Sverige, hans ålder och den osäkra situation han skulle möta i Afghanistan.


Migrationsverket har möjlighet att överklaga beslutet till Migrationsöverdomstolen inom tre veckor. 
För att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning krävs prövningstillstånd, vilket i sig försvårar ett överklagande.

 

Migrationsverket har fattat beslut om att Jafar Mamadkhel ska utvisas till Afghanistan.

Grunden för Migrationsverkets beslut är att han inte anses vara barn, d v s under 18 år.
Detta grundar man på ett test, som kan ha en felmarginal på två år.
Dessutom har man bara gjort en typ av test.
För att bedöma Jafars ålder kommer ytterligare ett test att göras, på initiativ av Jafar och hans närmaste.
En stor del av problemet är att man räknar åldern då beslutet fattas, inte när man söker asyl.
Det är inte rimligt att Migrationsverket väntar i 1,5 år innan man fattar beslut. 
För inte ska en människa som är barn när det söker asyl hinna bli vuxen på grund av
Migrationsverkets problem att handlägga sina ärenden i tid?

 

Vad händer om Jafar skickas tillbaka till Afghanistan?
Om Jafar återvänder till Afghanistan kommer han med största sannolikhet att dödas.

  1. De två farbröderna, som mördade hans pappa, är även ute efter att mörda Jafar.
  2. Att tillhöra den folkgrupp och klan, som Jafar gör, utgör också en stor risk att bli mördad.
  3. En person som flytt landet och sedan kommer tillbaka anses som en förrädare.

Hotbilden är stark.
Det anser inte Migrationsverket. De tycker han kan återvända till Kabul och börja ett nytt liv, 
i en helt främmande stad där han inte känner någon.

Jafar har bott i Sverige i 1,5 år och har vänner. Han är en skötsam kille som hjälper till och är ambitiös i skolan.
Han har alla förutsättningar att klara sig bra i Sverige.

Men tiden rinner iväg, så vi måste agera NU!

Vi kräver att Migrationsverket gör en ny bedömning, där man tar hänsyn till alla parametrar,
som Socialstyrelsen rekommenderar. Inte bara en som man har gjort i detta beslut.

 

Gilla gärna facebooksidan där du bl a kan läsa mer om Varför Jafar utvisas, se även nedan, Ulrics tal.

https://www.facebook.com/pages/Låt-Jafar-Wafa-Stanna-i-Sverige/242925782575445

 

PRESS

- Skånska Dagbladet 31/5
http://www.skanskan.se/article/20140531/TRELLEBORGVELLINGE/140539892/1014/-/protesterade-mot-utvisning
- Trelleborgs Allehanda 31/5
http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article2169386/Manifestation-for-att-fa-Jafar-att-stanna.html
- Sydnytt
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/de-vill-att-jafar-ska-fa-stanna
- Lokaltidningen Vellinge 28/5
http://vellinge.lokaltidningen.se/om-utvisningshotet-vi-maste-gora-nagot-/20140528/artikler/705289713/1407
- Trelleborgs Allehanda 26/5
http://www.trelleborgsallehanda.se/vellinge/article2165795/Manifest-for-utvisningshotad.html
- Trelleborgs Allehanda 23/5
http://www.trelleborgsallehanda.se/vellinge/article2163519/Skanor-kampar-for-utvisningshotad.html
- Sydsvenskan 23/5
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/klasskompisarna-i-skanor-stottar-utvisningshotad/

 

Ulrics tal den 31 maj 2014:

Jafar är 17 år - Jafar är ett barn! Varför utvisas Jafar?

Vid prövningen av uppehållstillstånd skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utvecklingen samt barnets bästa i övrigt kräver. Man kan lite förenklat säga att det de asylskäl som ett barn har, inte behöver vara lika allvarliga som en vuxen har.
I asylprövningen är man ett barn om man är under 18 år.

För att bedöma någons ålder rekommenderar Socialstyrelsen att man grundar beslutet på tre saker:

1. Personligt samtal
2. Handledsröntgen
3. Tandröntgen

Utav dessa tre ska man lägga störst vikt på det personliga samtalet.

 

I Jafars fall har Migrationsverket enbart låtit göra en tandröntgen och grundat Jafars ålder på denna. Inte på alla tre.

Rättsmedicinalverket gjorde en åldersbedömning, att Jafar var högst 17 år när han kom i november 2012 och sökte asyl.

Det har tagit Migrationsverket cirka 1,5 år, inte 3-4 månader som är brukligt, att komma fram till detta beslut.

DETTA ÄR FÖR DJÄVLIGT

Tilläggas skall att han har haft minst tre olika handläggare. Detta under den tid som Migrationsverket har utrett hans asylansökan. På grund av den långa handläggningstiden får det nu en förödande konsekvens för Jafar.

Om Migrationsverket hade bedömt att Jafar hade varit under 18 år hade chanserna att han hade fått stanna varit mycket större.

Om Migrationsverket hade fattat beslut inom rätt tid, våren/sommaren 2013, hade Jafar även enligt resultaten av åldersbedömningen varit under 18 år.

En stor del av problemet är att man räknar åldern då beslutet fattas, inte när man söker asyl.

Likaså kan det inte anses rimligt att Migrationsverket väntar eller förskjuter beslutet i 1,5 år innan man fattar ett beslut.
Här måste det ske en förändring NU.
För inte ska en människa som är barn när det söker asyl hinna bli vuxen på grund av Migrationsverkets problem att handlägga sina ärenden i tid?

Inom all verksamhet inom affärs eller någon annan uppgörelse görs allt upp vid den tiden då avtal tecknas och inte vid leveransen.

Här gör MV fel!

Migrationsverket beställde den 10 december 2012 en pediatrisk undersökning och en handledsröntgen av Vårdcentralen i Vellinge. Beställningen returnerades, med hänvisning till att det inte ingick i deras verksamhet. Vidare beställdes den 10 december en panoramaröntgen från folktandvården i Vellinge. Denna skedde i samband med ordinarie tandkontroll i Vellinge i början av februari 2013. Baserat på detta underlag gjorde Rättsmedicinalverket (RV) en åldersbedömning den 27 februari 2013 (se ovan).

Idag går det bara att göra åldersbedömning i Stockholm, då Region Skåne inte gjort denna upphandling. Jafar måste alltså åka till Stockholm.
Vem som ska bekosta detta är ännu oklart.

Jafar har även lämnat in en tazkira, för att stödja sin identitet och ålder. Den är utfärdad 2008 i Afghanistan, Jafars ålder var då enligt de afghanska myndigheterna 12 år.

Enligt hans tazkira var Jafar 16 när han sökte asyl.
Därför kan han vara 17 år och skall i höst fylla 18 år.
Detta enligt vanlig enkel mattematik.

Vi anser att Migrationsverket har fattat ett felaktigt beslut och att det finns alltför många brister i det beslut som Migrationsverket har fattat.

Jag har haft många ensamkommande barn som god man här i Vellinge kommun.

Under den tid som Migrationverket behandlar deras asylansökan och drar ut på tiden, har jag märkt hur barnen blir mer och mer okoncentrerade på allt i deras omgivning. Det gäller studier, sova på nätterna, umgänge med vänner och överhuvudtaget deras sociala engagemang. Ungdomarna har blivit skörare och skörare hade man petat på dem så hade de brutit samman och trillat till marken som små skärvor.

Så här kan inte Migrationsverket behandla våra syskon eller medbröder.

Skärp ER Migrationverket utsätt inte våra asylsökande för något sådant här.
I grova eller skarpa ordalag gör
NI ER, Migrationsverket,
skyldiga till en
P S Y K I S K    V Å L D T Ä K T.

Ulric de la Cour