Låt alla hästar vara kvar i Uddby gård!

Hjälp oss att påverka Tyresö kommun att öka möjligheten att utöva ridsport i Tyresö!

Uddby Gårds hästverksamhet riskerar att begränsas. Låt den hästverksamhet med gårdens egna ponnyer och privata inackorderade hästar finnas kvar vid Uddby Gård!

Ridsporten är idag den näst största ungdomsidrotten (efter fotboll) för barn och unga och dessutom unik genom att den är jämställd, killar och tjejer tävlar mot varandra på lika villkor oavsett nivå. Dessutom finns ingen åldersgräns för utövande av sporten, intresset och kärleken till hästen och naturen förenar över generationsgränserna.

Fram till november i fjol* har endast en ridskola och förening för hästintresserade funnits i Tyresö. Ridskolan är mättad sedan länge och köerna för att få börja rida långa.

Ridsporten växer med full kraft och antalet besökare på Uddby gård ökar stadigt till stor del för att hästarna erbjuds till allmänheten genom ponnyridning, sommarkollo och andra aktiviteter. Att gemensamt arbeta för att tillgängliggöra ridsporten för fler är därför nödvändigt.

I Tyresö finns endast ett ridhus vilket inte räcker inte till. Genom visningsgården Uddby kan Tyresö kommun visa vägen till ett mer hållbart och glädjefullt liv tillsammans i en unik miljö med djur och hästar i fokus. I tätortsnära miljö fyller gården, med hästverksamheten, en särskilt viktig funktion som utflyktsmål och naturupplevelse. Uddby gård möjliggör ”landet nära stan” genom att inte begränsa antalet hästar i Tyresö kommun eller på Uddby Gård. 

Hästverksamhet spelar en viktig roll som fritidsintresse, men bidrar även till ökad besöksnäring, inflyttning och skapar arbetstillfällen i kommunen. Hästnäringen är en framtidsbransch! Hjälp till genom att skriva under ditt namn för att Uddby ska få behålla sina hästar, DIN röst gör skillnad för att möjligheten ska finnas kvar till att ge fler barn och ungdomar att utföra sitt största intresse! 

En längre skrivelse, ett upprop för att främja ridsporten och behålla Uddby Gårds hästverksamhet kommer att skickas till Tyresö kommuns politiker. Ett möte kommer att arrangeras för att i anslutning till detta lämna över denna namninsamling med alla ERA röster.

 

*2020 bildades föreningen Tyresö Rid och Körsällskap (TRiKS), med syfte att främja ridsporten och barn, unga och vuxnas kontakt med hästar i Tyresö Kommun. TRiKS tillvaratar hästintresserade medborgares fokusfrågor inom hela kommunen och har sitt säte i Uddby. TRiKS driver frågor för mer möjligheter till att utöva sitt hästintresse i Tyresö kommun (tillsammans med privatpersoner, organisationer och företag).

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Angelica Granat lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...