Låt skolorna behålla sina biträdande rektorer - ändra besparingskraven!

Genom att skriva under denna namninsamling motsätter du dig Vellingekommuns beslut att dra in fyra biträdande rektorstjänster inom kommunens skolar och anser att OM besparingar är nädvändiga inom skolan så ska det vara upp till varje rektorsområde att avgöra var dessa nedskärningar gör minst påverkan.

Mål: Genom att få in många underskrifter hoppas vi kunna förmå beslutsfattarna att ompröva sitt beslut, helst till att inte göra så stora besparingar inom skolan, men med minsta krav att ändra det toppstyrda beslutat att dra in på de biträdande rektorerna.

Bakgrund: Vellinge kommun har nyligen beslutat om besparingar i skolan, vilket bl a kommer innebära att 4 biträdande rektorer inom skolorna i kommunen kommer att försvinna. Vi anser att detta kommer leda till en försämrad skola, både för elever och lärare. En åtgärd som måhända ger en besparing på kort sikt men kostar desto mer i längden. Skolorna idag är redan hårt pressade bland annat pga lärarbrist. Att mista en biträdande rektor skulle innebära en stor förlust för skolan, för det pedagogiska arbetet och ge en skola i obalans.

Personligt: Jag har under de senaste åren haft förmånen att få en inblick i de biträdande rektorernas arbete på Ljungenskolan. De gör ett enastående arbete med eleverna och har ett oerhört engagemang. Detta kommer alla till del - de elever som behöver extra resurser, de elever som behöver motiveras lite extra, de elever som ligger långt framme och behöver extra utmaningar och alla de elever där emmellan som helt enkelt bara behöver studiero och kompetenta lärare. Skulle Ljungenskolan mista en av sina biträdande rektorer kommer alla att drabbas och barnen få en sämre skolgång och vardag, många skulle må sämre. ...och mår inte barnen bra är det många med dem som inte mår bra!

Låt oss hjälpas åt att framföra vår åsikt till kommunens politiker!

 


Charlotte H Lendrop    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Charlotte H Lendrop överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook