Låt Floristutbildarna få fortsatt studiestöd för sina elever.

Floristutbildarna i Västerås har under flera år drivit en välrenommerad vuxenutbildning för florister. Nu har man fått avslag från YH myndigheterna att beriva utbildningen med sudiestöd.                    YH myndigheten styr över nästan all vuxenutbildning i Sverige. De kan helt på eget bevåg besluta vilka yrken som ska få finnas och vilka som ska försvinna. Dessutom går deras beslut inte att överklaga. Att plocka bort skolformen kompletterande vuxenutbildning gör att många hantverksutbildningar för vuxna kommer att försvinna. Vi vill att det ska finnas möjlighet för alla vuxenelever som vill studera till florist ska ha möjlighet att få studiestöd även i fortsättningen.

Vi vill på detta sätt stödja Floristutbildarna i Västerås. Vi vill att YH myndigheten ska tänka om i sitt avslagsbeslut, för skolan, elevernas och branschens bästa