Låt familjen Ceraja stanna i Sverige

Migrationsverket och Migrationsdomstolen har beslutat att utvisa familjen Ceraja. Fatlum och hans familj har bott i 6 år med uppehållstillstånd. Fatlum har arbetat sedan han kom till Sverige. Han har genom sin vistelse och arbete lärt sig svenska. Han bor tillsammans med sin familj i en hyreslägenhet som de har i förstahandskontrakt på. Fatlum har en stark anknytning till det svenska samhället genom sitt arbete och sin sociala anpassning. 

Fatlums barn har tillbringat de viktigaste åren i utvecklingen i Sverige. Klodijana är numera vuxen och har tillsvidareanställning. Även Taulant har hunnit bli vuxen, men går i skolan och arbetar. Det yngsta barnet Jakup går på grundskola.

Omständigheterna är synnerilgen ömmande då familjen har vistats så lång tid i Sverige och anpassat sig väl till svenska förhållanden. Alla arbetar och lever ett skötsamt liv. Att utvisa familjen skulle vara inhumant, strida mot grundläggande värderingar och rättigheter och skada barnens utveckling.

Vi vädjar nu om att familjen Ceraja ska få stanna i Sverige!