Låt familjen Azita och Kamal stanna

Familjen tvingades att hastigt fly från Iran sedan polisen fått reda på att Edris, som kallas Kamal missionerade genom sin kristna tro. Då de inte hittade Kamal på sitt kontor tog de Azita till förhör och lovade släppa henne om Kamal kom till polisen. Azita var gravid så de kunde inte hålla henne kvar mer än ett dygn och hon släpptes mot borgen. Azita och Kamal beslutade sig då att omedelbart fly till Turkiet varifrån de sedan med hjälp av smugglare kunde ta sig till Sverige för att söka asyl  

Nu har de fått avslag både av Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Så nu förbereder vi att lämna in en anmälan om verkställighetshinder med hjälp av deras advokat.  

Migrationsverket tror inte på skälen till att de tvingats fly. Jag citerar några utdrag från Migrationsverkets beslut om avslag: ”Vid en sammantagen bedömning finner verket att Edris inte lämnat tillförlitliga uppgifter om att han konverterat till kristendomen och missionerat i Iran och att han därför är eftersökt av iranska myndigheter.”

”Enligt verkets bedömning har Edris på ett godtagbart sätt kunnat redogöra för vissa centrala delar av kristendomens budskap och av vad som framkommit i ärendet finner verket inte heller skäl att ifrågasätta att Edris besöker en kyrka i Sverige regelbundet. Dock bedömer verket att Edris inte på ett godtagbart sätt kan redogöra för varför han valt att byta religion och vad som varit avgörande för att han valt att konvertera mer än att han kände det i sitt hjärta”

”finner verket att de inlämnade handlingarna ger stöd för att de är aktiva inom kyrkan. De har också visat en förhållandevis god kunskap om kristendom. Verket bedömer dock att kunskap och intyg inte i sig gör sannolikt att en person konverterat och valt att leva som kristen av genuin övertygelse.”

Inte heller Migrationsdomstolen tror på dem Det spelar tydligen ingen roll att de är aktiva kristna och har intyg från mig och församlingsmedlemmar. Jag är deras själavårdare och känner dem mycket väl. Kamal döptes i Armenien i augusti 2014. Azita och barnen döptes av mig i april 2015 efter att jag undervisat dem en gång i veckan med hjälp av tolk.

Migrationsdomstolen skriver: Intygen ”kan dock inte ensamt göra sannolikt att A:s och B:s konversion till kristendomen grundar sig på en genuin, personlig religiös övertygelse. För att avgöra om så är fallet är i stället deras egna berättelser av avgörande betydelse.”

Både för Kamal och Azita skriver de att de ”inte kunnat redogöra för den inre tankeprocess som lett fram till avståndstagagande från islam eller hur de resonerat inför beslutet” Migrationsdomstolen bedömer att det inte finns någon risk för dem att återvända till Mahabad!!  

Familjen har bott i Sverige sedan 2015. Barnen går i skola och förskola. Yngsta barnet är född i Västerås i januari 2015. Barnen är etablerade i Sverige. Kamal har arbete. Jag och Ansgarsförsamlingen är upprörda över att deras kristna tro inte bedöms grunda sig på en ”genuin, personlig övertygelse”  

Vi ber dig därför sprida informationen om dem och sprida uppropet om namninsamling.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Bengt Sandqvist överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook