Låt bli våra träd på Åsbogatan

Ett upprop till Borås Stad att de ska låta träden få stå kvar på Åsbogatan. Genom din underskrift kan vi göra vår röst hört och förhindra denna skövling. Din underskrift behövs. 
Facebook