Låt Aman stanna i Sverige!


Aman Nazari flydde som många andra från sitt hemland Afghanistan och ankom till Sverige i November 2015. Under flykten till Sverige var han ensam i sin familj om att klara sig. Aman har under dessa fyra åren avslutat grundskolan med godkända betyg, påbörjat studier på den naturvetenskapliga linjen på Falkenbergs Gymnasieskola där han dessutom kombinerar detta med en nationell idrottsutbildning i volleyboll. Aman både skriver och pratar bra svenska vilket delvis beror på att han är mycket studiebegåvad men också för att han har arbetat hårt för att komma in i det svenska samhället. 

Förutom att vara en väldigt ambitiös elev och idrottare är Aman en väldigt godhjärtad person. Han är alltid glad och är mån om att människor i hans omgivning ska må bra. Under sina fyra år i Sverige har han mött ett flertal människor som kan intyga att han har bidragit till en god integration och att han är mer svensk än något annat.

För inte så längesedan fick han ett andra avslag på sin asylansökan. Han kommer inom kort överklaga detta beslut till övre migrationsdomstolen. Om han skulle få ett tredje avslag innebär det att han eventuellt kommer behöva återvända till ett otryggt Afghanistan. Aman har själv uttrycket att “Ingen lämnar sitt hemland frivilligt”. Att återvända till detta land och ytterligare en gång behöva lämna vänner och trygghet bakom sig skulle inte vara annat än fruktansvärt. 

Denna namninsamling är skapad för att överlämnas till övre migrationsdomstolen tillsammans med intyg från rektorer, lärare, tränare och andra människor som Aman har haft kontakt med under sin tid i Sverige. Följ länken till namninsamlingen och skriv under med ditt namn för att Aman Nazari ska få stanna i Sverige. 

D0ADC5D7-687D-446A-AB8E-C2C36180E99C.jpeg


Elever NIU volleyboll    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Elever NIU volleyboll lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...