Lantmäteriet ska granskas offentligt!

Vi är många som blivit ruinerade på Lantmäteriets avgifter för allehanda åtgärder hos privata fastighetsägare, det måste få ett slut! 

Ingen privatperson kommer att våga äga sin fastighet så länge ingenting görs åt Lantmäteriets utdebitering till sina kunder och åt att Lantmäteriet saftar på med många extra debiteringstimmar som aldrig har innehållit några åtgärder.

Lantmäteriet ska granskas offentligt!

Varje timme som Lantmäteriet fakturerar oss kostar mellan 1,400 och 1.900 kr!

Lantmäteriet får dessutom 660 686 000 kr per år i anslag från våra skattepengar! Urklipp från Regeringsbeslut nedan:

Källa: 

Regeringen

Finansdepartementet

Regeringsbeslut
II 4
 
2019-12-11
Fi/2019/04115/SPN (delvis)
Lantmäteriet
801 82 Gävle

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:6

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet 660 686
ap.1   Lantmäteriet (ram)   660 686

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för Lantmäteriets förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även till ett belopp om högst 6 000 000 kronor användas för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 7 § 1–4 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

Min erfarenhet: 

Lantmäteriet fick i uppdrag av den lokala vägföreningen att gränsbestämma en enskild grusväg som delade vår fastighet i två delar. Lantmätaren ljuger oss mitt upp i ansiktet flera gånger vid sammanträde med resultat att vi förlorar en yta stor som en villatomt och tvingas betala över 200.000 kr trots att vi inte beställt och därmed inte hade något inflytande på förrättningen. När jag sökte lantmätaren via tel vägrade hon att prata med oss. Vid överklagan till Mark- o Miljödomstolen gjordes ingen ändring. Nu är vägbredden 3 m före och efter vår tomt men 8 ! meter bred genom vår fastighet. Lantmäteriet struntade totalt i de rör i mark som finns sen 80-talet. Strax innan Lantmäteriet blandades in i ärendet var vägen föremål för en Tingsrättsdom i Falu TR men inte ens den domen hade någon betydelse för Lantmäteriet, de gick helt mot TR-domen. Dessutom tog Lantmätaren in en expert från Skogsstyrelsen. Hans timtaxa var hälften av Lantmäteriets!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Liv Hellstrand lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )