Läkare i solidaritet med sjukvårdspersonalen i Gaza

IMG_5217.jpg

Kortbeskrivning:

Vi, som engagerade läkare och fackliga medlemmar, kräver ett tydligt ställningstagande från Sveriges läkarförbund angående den pågående krisen i Gaza. I vårt brev till ordförande och förbundsstyrelsen för SLF uttrycker vi vår oro över de fruktansvärda attacker mot sjukhus, vårdpersonal och civila befolkningen.

Vi uppmanar Sveriges läkarförbund att agera och begära en omedelbar vapenvila i Gaza för att skydda liv, främja humanitär hjälp och skapa en möjlig grund för långsiktig fred och stabilitet i regionen.

Var med oss och låt oss tillsammans stå upp för fred och mänskliga rättigheter i denna kritiska tid. Skriv under för att göra din röst hörd! #StandForHumanity

Brevet:

Begäran om Läkarförbundets uttalande gällande den humanitära krisen i Gaza    

Till ordförande och förbundsstyrelsen i Sveriges läkarförbund,

Vi, engagerade läkare, vänder oss till er med djup oro och medkänsla för den pågående situationen i Gaza. Vi är över 100 fackliga medlemmar och vädjar till Sveriges läkarförbund att agera kraftfullt för att främja omedelbar och långvarig vapenvila i Gaza. Genom vår enade röst och engagemang har vi potentialen att göra en betydande skillnad.

Läkare Utan Gränser rapporterar om flera attacker riktade mot sjukhus och sjukvårdspersonal, vilket sätter både liv och sjukvårdsinfrastruktur i fara. Världshälsoorganisationen, WHO, har dokumenterat 203 attacker mot sjukvården som lett till minst 22 dödsfall och 59 skadade bland sjukvårdspersonal i tjänst. FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA, rapporterar att över 100 sjukvårdspersonal omkommit i Gaza sedan de israeliska attackerna startade den 7 oktober. Medicinsk personal har tvingats amputera armar och ben på barn med svåra brännskador, utan tillgång till bedövning eller steriliserade instrument. På grund av tvångsevakueringar beordrade av israeliska soldater har en del läkare tvingats överge sina patienter eftersom de annars själva riskerar livet. Det finns inga godtagbara skäl för sådana fasansfulla attacker mot sjukvården.

Vi har tagit del av Läkarförbundets tre veckor gamla uppdatering om Israel och Gaza, publicerad den 15 november 2023, där ni uppmanar alla parter i konflikten att ”respektera internationell humanitär rätt” och “tillhandahålla vårdpersonalen adekvata förutsättningar att behandla alla patienter humant och i enlighet med professionsetiska värderingar, inklusive principen om medicinsk neutralitet”, samt att “inte attackera vårdpersonal, vårdinrättningar eller vårdfordon”.

De vittnesmål som framkommit från Läkare Utan Gränser och deras patienter inne i Gaza visar att de tre nämnda punkterna inte har efterlevts över huvud taget.

Mot bakgrund av dessa bekymmersamma händelser ber vi er att ta ett tydligt ställningstagande för att stödja och företräda vår yrkeskår i denna fråga. Vi hoppas på ett påtagligt engagemang från Sveriges läkarförbund i denna angelägna fråga.

Med vänliga hälsningar,


[Våra signaturer]

 

Referenser:

https://news.un.org/en/story/2023/11/1143512  

https://www.wma.net/news-post/wma-issues-urgent-plea-over-attacks-in-the-gaza-war/  

https://lakareutangranser.se/nyheter/en-manads-krig-i-gaza  

https://www.emro.who.int/images/stories/palestine/WHO_Sitrep_11.pdf  

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Majd Bakir lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...