Lägg inte ner våra skolor!

De styrande partierna i Strängnäs (M+S) vill lägga ner Häradskolan, Fogdöskolan, Lännaskolan, Tosteröskolan och Stallarholmens högstadium. De gömmer sig bakom begreppet inkluderande lärmiljö trots att de inte kan visa hur lärmiljön ska påverkas positivt av nedläggningarna.

Nu har M+S trots ett aktivt arbete och argumentation från både allmänhet och opposition ändå bestämt sig för att genomföra nedläggningarna. Beslutet tas dock först 28/11 i Barn- och utbildningsnämnden, 29/11 i kommunstyrelsen och slutligen 18/12 i kommunfullmäktige.

Oppositionen kommer fortsätta att argumentera och rösta emot nedläggning men min bedömning som oppositionsråd är att det enda som nu kan få M+S att ändra sig är ett tillräckligt antal missnöjda väljare. De räknar nog iskallt med att detta främst berör 500 föräldrar vilket skulle utgöra knappt 2% av de röstberättigade i kommunen.

Skriv under och visa att ni är fler!

OBS! Bekräftelsen för underskrift kan hamna i skräpposten.


Ragnar Lindén (MP), oppositionsråd i Strängnäs    Kontakta namninsamlingens skapare