Lägg inte ner Förskolan Båten

Förskolan Båten hotas med nedläggning, det får inte ske!

Förskolan Båten tillhör Svenska Kyrkan sedan 40 år och är belägen i en av Göteborgs mer utsatta områden Länsmansgården. En stor del av familjerna har migrationsbakgrund, en del barn har inte svenska som modersmål. Förskolan gör ett fantastiskt arbete med att integrera dessa i samhället och låta de vara en del av Sverige.

Förskolan ger trygghet och gemenskap till våra barn. Det är den enda kyrkliga förskolan i närheten och unik i området för att den är mindre och barngruppen består av alla åldrar från 1 till 5. Den är unik för att syskonen har möjlighet att gå tillsammans. Pedagogerna är omtyckta och väldigt duktiga att integrera alla barn på sina villkor. 

Nu har vi föräldrar med kort varsel fått veta kyrkorådet i Lundby församling vill lägga ner förskolan eftersom Lundby församling i nuläget går back med flera miljoner per året. Men nedläggningen som åtgärd kommer inte lösa problemet!

Kyrkorådet har heller inte redogjort för hur det finansiella underskottet i församlingen uppstår, hur mycket förskolan i sig går i back och vilka andra åtgärder man planerat att göra för att rädda församlingens ekonomi.

Dessutom ligger avgiften långt under nivån mot vad kommunala förskolors avgifter ligger på. Avgiften har inte anpassats på flera år. Vi är kritiska mot att församlingen inte har anpassat sina intäkter efter signade kostnader och låter nu barnen betala för det. 

Ett beslut om nedläggning skulle även strida mot Svenska kyrkans värdegrund som strävar efter barnens bästa, likaså barnkonventionen som sedan i år är del av Sveriges lagstiftning.

Vi kämpar även mot nedläggningen för just kyrkans framtid. Förskolan är en viktig kontaktpunkt mellan familjerna och Svenska Kyrkan. När förskolan avvecklas så kommer färre barn och vuxna i kontakt med kyrkan och får därmed inte tillfälle att gå med i kyrkan. Hur tänker kyrkorådet att det ska tillkomma nya medlemmar till kyrkan, när de viktigaste, mest påverkande och mest långvariga kontakterna med kyrkan kapas?

Därför kämpar vi för att Förskolan Båten ska få fortsätta sin verksamhet. För barnen och för kyrkans skull.

Hjälp oss att få våra röster hörda och stöd vårt upprop till kyrkorådet att ta avstånd från planerna om nedläggning och istället fortsätta låta barnen ha en trygg, och kärleksfull uppväxt.

Skriv under namninsamlingen och dela gärna vidare!rädda_båten.png

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Christina lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...