Lägg inte ner buss 56 på Stora Essingen

  Nu är det dags igen med nytt förslag: SL/Regionstyrelsen planerar att lägga ner buss 56 på Stora Essingen.


Det finns många argument mot den föreslagna nedläggningen:

  • Det finns många barnfamiljer, äldre och rörelsehindrade i de södra delarna av Stora Essingen som skulle få orimligt långt till kommunala färdmedel. Från Stora Essingens sydvästra delar till Essingetorget är det 700 meter (och inte som SL hävdar 200 meter). För de som bor längs Essingeringen ökar avståndet från några få meter till 400 meter.
  • Det är nästan omöjligt att ta sig den vägen med barnvagn eller rollator i snömodd på dåligt plogade vägar.
  • Många Stora Essingebor, speciellt barnfamiljer och äldre, är kunder till vårdcentralen i Luxområdet. Dessa får nu en lång och besvärlig gångväg.
  • Många Stora Essingebor besöker regelbundet S:t Görans sjukhus. Att ta sig dit kommunalt kommer att kräva flera byten eller långa gångvägar.
  • Buss 56 behövs också för att avlasta buss 1 och som trygghet då trafiksäkerheten på buss 1 länge har varit bedrövligt dålig med indragna och försenade turer där bussarna ansamlas i ”tåg” med långa mellanrum. Så även utanför högtrafiktider och ingen förbättring syns trots SL:s upprepade löften.
  • Vi ser ingen orsak till varför de boende på Stora Essingen ska behandlas sämre än de på Lilla Essingen som enligt förslaget får behålla buss 56.

Vi kräver därför att SL/Regionstyrelsen backar från detta ogenomtänkta och osolidariska förslag.  


Claes-Göran Borg, Essingeöarnas Hembygdsförening    Kontakta namninsamlingens skapare