Lägg inte ner buss 56 från Fridhemsplan till Essingeöarna

SL planerar att lägga ner buss 56 från Fridhemsplan till Essingeöarna
Det finns många argument mot den föreslagna nedläggningen:
•       Det finns väldigt många äldre och rörelsehindrade i Luxområdet på Lilla Essingen och i de södra delarna av Stora Essingen som skulle få orimligt långt till kommunala färdmedel. Från avlägsna delar av Luxområdet till hållplatsen för buss 1 på Mariebergsbron är det över 500 backiga meter liksom från Stora Essingens sydvästra delar till Essingetorget.
•       Nästan omöjligt blir det med barnvagn eller rollator i snömodd!
•       Många Essingebor, speciellt barnfamiljer och äldre är kunder till vårdcentralen i Luxområdet. Dessa får nu en lång och besvärlig gångväg.
•       Många Essingebor besöker regelbundet S:t Görans sjukhus. Att ta sig dit kommunalt kommer att kräva flera byten och långa gångvägar. ·        Buss 56 behövs också för att avlasta buss 1 som är mycket hårt belastad speciellt i rusningstid, vilket förutom trängsel på bussen också leder till ryckig och oregelbunden trafik där bussarna ansamlas i ”tåg”. Detta kommer att accentueras med planerat byggande av kanske 1000 nya lägenheter i Primusområdet och på Stora Essingen.
Vi kräver därför att SL/Regionstyrelsen backar från detta ogenomtänkta och osolidariska förslag. 274112737_5350591908304778_7056412544587100079_n.jpg


Essingeöarnas Hembygdsförening, Claes-Göran Borg Ordförande    Kontakta namninsamlingens skapare