Kyrkstigens vänner

 

I APRIL 2022 UTSÅG UNESCOS PLATÅBERGEN I VÄSTRA GÖTALAND  TILL EN GLOBAL GEOPARK. DE 15 PLATÅBERGEN DÄR HALLE - OCH HUNNEBERG INGÅR BLEV DÄRMED SVERIGES FÖRSTA GLOBALA GEOPARK, DETTA DÅ UNESCO ANSER ATT PLATÅBERGSLANDSKAPET ÄR VÄRLDSUNIKT.

              KYRKSTIGEN I VÄSTRA TUNHEM INGÅR I DETTA VÄRLDSUNIKA LANDSKAP.

LÄNSSTYRELSEN ANSVARAR FÖR ATT SKÖTA OM NATURRESERVATEN.

LÄNSSSTYRELSEN HAR GETT SVEASKOG I UPPDRAG ATT TA NER HUNDRATALS ALMAR SOM DÖTT AV ALMSJUKAN DÅ DE UTGJORDE FARA FÖR VANDRARE PÅ KYRKSTIGEN.

RESULTATET BLEV FÖRFÄRLIGT! TAG GÄRNA EN PROMENAD PÅ KYRKSTIGEN OCH SE MED EGNA ÖGON BEDRÖVELSEN

                   GENOM ATT SKRIVA PÅ PROTESTLISTAN DÄR VI KRÄVER ATT LÄNSSTYRELSEN GER SVEASKOG I UPPDRAG ATT ÅTERSTÄLLA KYRKSTIGEN TILL DET VACKRA NATURRUM DET TIDIGARE VAR, HJÄLPS VI ÅT ATT FÅ TILLBAKA EN AV DE VACKRASTE  NATURSTIGAR VI HAR I VÄSTRA GÖTALAND, TILL OSS SJÄLVA OCH TILL FRAMTIDA GENERATIONER.

PROTESTLISTAN KOMMER ATT ÖVERLÄMNAS TILL ANSVARIG PÅ LÄNSSTYRELSEN.

KYRKSTIGENS VÄNNER


AnnSofie Saville, Elisabet Friberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att AnnSofie Saville, Elisabet Friberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...