Kungsgårdsskolan och daghem behöver en ny byggnad

Vi undertecknade anser att det är viktigt att planeringen av det nya skolcentret för Kungsgårds daghem och Kungsgårdsskolan i Köklax, Esbo kommer igång under våren 2015. Skolan och daghemmet verkar i dagens läge i oändamålsenliga och trånga utrymmen där läroplanen delvis inte kan följas. En del barn som skulle vilja gå i daghemmet och/eller skolan måste anvisas plats på andra ställen p.g.a. utrymmesbrist.

 

Vi undertecknade önskar att en öronmärkt summa pengar vigs åt planeringen av det nya skolcentret och att tidtabellen för planeringen fastställs till våren 2015 för att möjliggöra en byggstart 2016.


Namninsamlingen arrangeras av föräldraföreningarna i Kungsgårds daghem och Kungsgårdsskolan.