Krav på slopat avtal om dygnsvila för vårdpersonal


  1. Det är inte enbart räddningstjänsten som kritiska till den nya avtalet gällande dygnsvila. Även inom vården är många kritiska då det bland annat inskränker på vår möjlighet till att lägga egna schema med framför allt att återhämtningen under lediga dagar kraftigt försämras med över 10 timmar efter kvällstur till nästkommande dag. Dessutom leder avtalet till att vårdpersonalen måste lägga tre kvällspass över en helg, vilket i sin tur leder att viktigt välbehövlig familjetid försvinner. Dessutom måste då dagtid läggas på nästkommande helg vilket även det förstör familjetid. Alternativen är att splittra sina helger och arbeta fler helger. Forskning visar att vårdpersonal upplevde ökad stress samt symptom på PTSD när de upplevde att de försakade sina familjer under pandemin. Denna stress finns fortsatt kvar och kan komma att leda till ohälsa hos vårdpersonal om vi upplever att vi åter försakar familjen. Det kommer även att försvåra för oss att täcka upp vi sjukdom och semester då den som täcker upp ev måste skjuta på nästkommande pass vilket leder till en negativ spiral av otäckt pass. Det är visserligen arbetsgivarens ansvar, men personalen kommer att känna ökad stress över att sjukskriva sig, ta extra pass och att det finns ökad risk för underbemanning vilket regionledningen och politiker inte alls märker av. Även läkarkåren kan drabbas hårt då den sovande jourtiden kommer att räknas som arbetstid som behöver 11 timmar ledighet före och efter arbetstid. Endast 15 % av timpeng utgår för sovande jour. Läkarna kommer alltså att drabbas ekonomiskt vid det nya avtalet. Dagsläget läggs på de flesta avdelningarna eget schema som möjliggör att de som önskar inte behöver arbeta kväll-dagpass slipper, men enligt det nya avtalet som börjar gälla 1/10 måste alla lägga schema som förbjuder kväll-dagpass. För avdelningar som har högre bemanning kvällstid innebär det då kraftigt mindre återhämtning generellt än dagens avtal. Det är dags att sätta ner foten och sluta genomföra förändringar som försämrar det ytterligare för vårdpersonalen! Skriv under! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lisa Hassel lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...