Krav på ändrade regler ang. ägande/ handhavande av hund av ”kamphundstyp”

1. Länsstyrelsen bör införa regel att köpare av kamphundstyp (pitbull,staffordshire,amstaff osv) går kurs/ tar "körkort"

2. Vid första incident, om hunden skadar en människa elr annan hund/ dödar annan hund, ska omedelbart hunden påföras tvång om munkorg.

3. Vid upprepade incidenter förslag om omplacering/ avlivning 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Stefan Klingborg kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...