Krav på ändrade regler ang. ägande/ handhavande av hund av ”kamphundstyp”

1. Länsstyrelsen bör införa regel att köpare av kamphundstyp (pitbull,staffordshire,amstaff osv) går kurs/ tar "körkort"

2. Vid första incident, om hunden skadar en människa elr annan hund/ dödar annan hund, ska omedelbart hunden påföras tvång om munkorg.

3. Vid upprepade incidenter förslag om omplacering/ avlivning 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Stefan Klingborg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...