Kräv en planfri korsning för oskyddade trafikanter

Så här skrev Trafikverket 2022-06-15:
På grund av svåra markförutsättningar har ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga varit pausad i drygt ett år.

Nu finns det en plan för hur vi ska bygga klart korsningen.

Lösningen blir att bygga en obevakad cirkulationsplats med en gång- och cykelpassage i samma nivå som vägen. Anledningen till denna lösning sägs vara att man inte har pengar till andra lösningar.
 
Samtidigt har Trafikverket beslutat att bygga en viltpassage på E18 mellan Karlskoga & Kristinehamn med en kostnad på 100 miljoner kr. Borde inte oskyddade trafikanter i Ekebykorset  prioriteras?

Namninsamlingens syfte är att protestera mot denna lösning, då det borde göras en planfri korsning för oskyddade trafikanter i någon form.

Förslagsvis byggs en gångbro, eller upphöjning av E18 så att gångvägen och lokaltrafiken kan ledas under.

Trafikverket säger att pengarna är slut?
Varför gör man då inte som i Motala där Motalabron är belagd med Broavgift?


Hasse Dahlriksson    Kontakta namninsamlingens skapare