Kräv att regeringen erkänner folkmordet 1915

I mars 2010 erkände riksdagen folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker. Hittills har regeringen inte fullföljt beslutet. Vi undertecknade kräver att Sveriges regering erkänner folkmorden och gör erkännandet till  officiell utrikespolitik. 


Assyriska riksförbundet    Kontakta namninsamlingens skapare