Upprop mot förlorad vård, KP-träning

Utan Konduktiv Pedagogik går våra kroppar ska gå sönder.   

Vi kräver att Västra Götaland-Regionen åter igen upphandlar Konduktiv Pedagogik även för neurologiskt skadade över 19 år och att denna rätt ska gälla i HELA Sverige, som det redan gör för barn.

  • Minst 4 veckor Konduktiv Pedagogik per år
  • Öppenvård via egenremiss

En enad handikapprörelse i VGR har krävt Konduktiv Pedagogik för vuxna sedan 2013, i brev till politikerna. Istället för att stödja målgruppen, har tjänstemännnen i Västra Götaland tagit bort Konduktiv Pedagogik för vuxna, TROTS att politikernas beslut om fortsatt avtal. Denna behandling har vi alltid fått förut och vi behöver verkligen den för att orka arbeta och leva med våra rörelsehinder. Nu står vi helt utan behandling. 

Vi som startat uppropet är
Julia Renström, Edde Piper, Maria Andersson, Lars Mullback, Annika Nelander och Monica Sögaard

Bakgrund på www.mullback.me