Kommunalupproret: Byt ut ledningen inför avtalsrörelsen!

Syfte: att snarast välja en ny ordförande för Kommunal och en ny förbundsstyrelse. Det går inte att vänta till i maj. Detta innebär att överlämna avtalsförhandlingarna till en förbundsledning som inte längre har medlemmarnas förtroende.
Metod: att samla ihop det antal namn som krävs för att inkalla ett extra förbundsmöte som kan välja en ny förbundsledning.

Skandalerna har försvagat Kommunal inför avtalsrörelsen

Skandalerna inom Kommunal tillhör de värsta någonsin inom svensk fackföreningsrörelse. Samtidigt står förbundet inför de hårdaste avtalsförhandlingarna sedan strejken 2003. Istället för att stärka Kommunal inför avtalsrörelsen har förbundsstyrelsen försvagat vår fackförening. Förbundsledningen har gynnat sig själva genom att bland annat driva en lyxkrog, bo gratis och genomföra oacceptabla fastighetsaffärer. De 320 miljoner kr som förlorats kan komma att behövas vid en strejk! Hundratusentals medlemmar har förlorat förtroendet för förbundsledningen och uppåt 10 000 medlemmar har redan lämnat förbundet. Detta innebär en ännu allvarligare försvagning. Förbundsledningen förtjänar inte vårt förtroende.

Det går inte att vänta tills i maj

Förbundsordföranden Anneli Nordström vill sitta kvar till kongressen i maj. Hon och den övriga förbundsstyrelsen vill själva genomföra avtalsrörelsen. Många i den nuvarande ledningen hoppas också att skandalerna ska vara glömda då den ordinarie kongressen genomförs i maj. Men vi kan inte överlämna avtalsrörelsen till den förbundsordförande och förbundsledning som, under så många år, gått bakom medlemmarnas ryggar och därför inte förtjänar vårt förtroende. För att stärka Kommunal måste förtroendet för förbundets ledning återställas snarast - innan avtalsrörelsen börjar på allvar. Det går inte att vänta tills i maj.

Vi kräver:

att Kommunals förbundsordförande Anneli Nordström avgår,
att förbundsstyrelsen i övrigt ställer sina platser till förfogande,
att en ny förbundsordförande för Kommunal väljs,
att en ny förbundsstyrelse för Kommunal väljs.

Extra förbundsmöte - för att välja ny ordförande och styrelse

En ny förbundsordförande för Kommunal och en ny förbundsstyrelse kan väljas av ett extra förbundsmöte. Förbundsmötet motsvarar kongressen. Om skäl finns, och tillräckligt många medlemmar vill, kan ett extra förbundsmöte inkallas. Detta regleras av stadgarna, § 21, moment 2, där det bland annat står följande:
” …Då mer än hälften av avdelningarnas ombud eller minst 10 procent av förbundets medlemmar skriftligen begär detta ska extra förbundsmöte hållas…”.

Skriv på du med

Syftet med denna namninsamling är att snarast inkalla ett extra förbundsmöte - för att välja en ny förbundsordförande och en ny förbundsstyrelse.
Skriv på du med – för att stärka och demokratisera Kommunal inför avtalsförhandlingarna!

OBS! Viktig information till dig som skriver på!

1. Du kommer att få ett bekräftelsemail när du har skrivit på. För att din underskrift ska vara giltig måste du klicka på den länk du får i bekräftelsemailet.

2. Din e-postadress kommer inte att vara synlig! Den används enbart för att bekräfta din namnunderskrift.

3. När du skriver på kan du välja att kryssa för om du vill att namn, ort och Kommunalsektion ska vara synligt på internet eller inte.

4. Namninsamlingen kommer att sändas till Kommunals förbundsledning med syfte att få till stånd ett extra förbundsmöte – och då är naturligtvis namn, ort och Kommunalsektion med. Annars gör namninsamlingen ingen nytta.