Kom ihåg klimatet! En digital hälsning till läkarförbundets tillträdande ordförande från oss som anser att klimat, hälsa och hållbar sjukvård måste prioriteras högre inom förbundet

Vi, medlemmar av Sveriges läkarförbund

vill sända en hälsning

till läkarförbundets avgående ordförande, och till vår tillträdande

Tack Heidi Stensmyren för väl genomfört arbete och lycka till med ditt nästa jobb!

Till vår nästa ordförande säger vi

Välkommen och varmt lycka till med att driva viktiga frågor som rör läkares arbetsvillkor och arbetsmiljö 

men kom ihåg klimatet! 

Kom ihåg att klimat och hälsa hör ihop

Kom ihåg att klimatförändringen är det största hot mot liv och hälsa mänskligheten ståttinför

Betänk samtidigt att en klimatomställning kan medföra fantastiska hälsovinster

Läkare har ett särskilt ansvar att verka för människors hälsa

Läkare har tidigare gjort skillnad och gått i bräschen för samhällsförändring och drivit frågor för att begränsa hälsoskadliga verksamheter, som tobaksindustrins. Vi kan göra det igen!

Vi är många inom läkarkåren med vilja att förändra i en hållbar riktning. Ge oss förutsättningar att driva det arbetet!

World Medical Association uppmanar nationella läkarförbund till att förklara klimatnödläge och uppmanar till:

att arbeta för att minska hälso-och sjukvårdens klimatpåverkan! 

att lyfta miljön som en nyckelfaktor för hälsa! 

att jobba för att få nationella regeringar att arbeta snabbt mot koldioxidneutralitet!

att integrera klimat och hälsa i läkares grundutbildning samt ST-utbildning!

Förra året slog Läkarförbundet fast att ”klimatförändring är ett hälsonödläge”

Nu behöver arbetet inom förbundet intensifieras:

Under fullmäktige ligger flera relevanta motioner på bordet med förslag på hur läkarförbundet kan agera som goda föregångare. Förvalta detta.

För vår hälsa

För våra patienters hälsa

och våra barn och barnbarns hälsa

måste vi agera nu

Vi står bakom dig

Kom ihåg klimatet! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Ida Persson kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften: