Klimakterievård i Sverige

Punkt 1: Uppdaterad och relevant klimakteriekunskap ska vara obligatorisk och ingå på läkarprogrammet.
Punkt 2: Uppdaterad och relevant klimakteriekunskap ska vara obligatorisk och ingå på barnmorskeprogrammet.
Punkt 3: erbjud alla HR-chefer uppdaterad och relevant klimakteriekunskap.
Punkt 4: erbjud företagshälsovården relevant och uppdaterad klimakteriekunskap.

För att klimakterievården i Sverige ska kunna förbättras kräver vi obligatorisk uppdaterad kunskapsundervisning om klimakteriet på läkarprogrammet,  specialistläkarprogrammen (ja, alla specialistläkarprogram, inte endast gynekologi/obstetrik)  och barnmorskeprogrammet. Den undervisning som sker idag är varken obligatorisk, uppdaterad eller tillräcklig. Detta innebär stort personligt lidande för kvinnor med svåra symptom som inte får adekvat hjälp samt en kostnad för samhället för alla dessa tusentals kvinnor som lotsas runt i vården till olika instanser.
Alla +900.000 kvinnor i klimakterieålder kommer att kallas till cellprovstagning vid flertal tillfällen medan de befinner sig i klimakteriet.
Ge barnmorskor uppdaterad och relevant klimakteriekunskap samt rätten att föreskriva hormonbehandling.

Erbjud alla HR-chefer uppdaterad och relevant klimakteriekunskap.
Erbjud företagshälsovården relevant och uppdaterad klimakteriekunskap.
Antingen genom live föreläsningar eller on-demand learning via onlineplattform.

Enligt statistik från SCB är kvinnor i klimakterieålder överrepresenterade både när det gäller sjukskrivningar, långtidssjukskrivningar och sjukskrivningar för utmattningssyndrom. 
Förutom den oerhörda stressen och det lidande det orsakar den enskilda individen kostar klimakterietelaterade sjukskrivningar / uppsägningar samhället och företagen enorma summor varje år.
Tänk om företag, chefer, HR-chefer & företagsvården istället var ordentligt pålästa?
Utbildning av HR-chefer + företagshälsovård är en sjävklarhet.
Statistiken talar för sig själv och då visar den inte alla de tusentals kvinnor som lider i det tysta.
I England har man kommit längre.
Där har stora företag insett att värdefull erfarenhet, talang och kompetens kan gå förlorad i onödan.
Arbetsgivare som Channel 4 och Vodafone har installerat uttalade ’menopause policies’ för att minska stigmat kring klimakteriet och bidrar till att kvinnor får hjälp i tid.

För att få till en långsiktig förändring måste denna aktion upp på rikspolitisk nivå. 
Det ska inte spela någon roll var i landet du bor, vad du tjänar eller hur väl du orkar stå på dig i kampen att bli lyssnad på - alla kvinnor i Sverige är värda att få kunnig, påläst och uppdaterad hjälp.

Om detta låter som något du kan tänka dig att stöja: skriv under och sprid namninsamlingen vidare!


Monika Björn, Stark genom klimakteriet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Monika Björn, Stark genom klimakteriet kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...