kinnekullebanan

Din underskrift behövs!

Livsnerven för vår landsbygd är hotad. 

Kinnekullebanan är nödvändig för att vår landsbygd ska utvecklas och fortleva.

 

Varför är det här viktigt? 

En nedläggning skulle innebära att det vore omöjligt för många nu boende utmed banan, att bo kvar. Det skulle även medföra ett ökat bilkörande, vilket går stick i stäv emot miljöperspektivet. Kinnekullebanan har en viktig funktion inte minst för att området ska kunna leva upp till förväntningarna om hållbar utveckling, som vårt biosfärområde står för. Kinnekulle har ett mycket stort värde inom turistnäringen och genom att kapa våra förbindelser mellan Örebro/Hallsberg och Göteborg så kommer den hållbara turismen att minska och därmed många arbetstillfällen att försvinna. Ungdomar får svårare att stanna kvar på landsbygden när de inte kan pendla till studier. Listan över konsekvenser av en nedläggning kan göras väldigt lång! Det finns stora utvecklingsmöjligheter med Kinnekullebanan!

Därför motsätter vi oss en nedläggning och kräver att hela Kinnekullebanan rustas upp och utvecklas i sin nuvarande sträckning!

 


Aktionsgruppen Kinnekullebanan -rädda tåget    Kontakta namninsamlingens skapare