Kasta inte bra pengar efter dåliga

Stockholms stad har ett avtal Volv-IT om drift av Stockholms alla datorer. Detta avtal har varit en katastrof för Stockholms skolor både ekonomiskt och pedagogiskt. Förutom rent tekniska problem så är systemet överhuvudtaget inte gjort för en skolmiljö. Detta yttrar sig inte bara i form av långa inloggningstider utan framför allt stryper det pedagogisk utveckling där IT skall ingå som en naturlig del. Komunstyrelsen avser nu att förnya avtalet.

Avstå från detta och släng inte bra pengar efter dåliga.