Justering av avspärrningarna på Parentesen under valborg

Parentesen plågades under ett antal år av skadegörelse under valborgsfirandena. Många gymnasieelever och andra ungdomar använde Parentesen som en tillflycktsort under dagen då man inte kommer in på de klubbar som anordnas i Lund. Därför valde man ifrån AFBs sida att införa avspärrningar under högtiden. Endast personer med de band man delat ut till de boende har tillåtits passera.

Detta har bland vissa lett till missnöje då det innebär att det är omöjligt att fira årets största studenthögtid tillsammans på vår innergård. Andra områden som Ulrikedal har då fått ta delar av problemen då mer människor samlas där när det inte gått att fira högtiden på Parentesen. Den här namninsamlingen syftar till att ta reda på hur många som vill se förändring och ställer sig bakom förslaget att även ge medlemmar av Studentlund tillträde under tiden för avspärrningarna. På så vis kan vi återigen använda faciliteterna samtidigt som vi skyddar oss mot vidare skadegörelse.

 Ange din korridor i relevant fält.

Parentesen was under a number of of years plagued by vandalism during the valborg-celebrations. Many high school students and other non-university affiliated youths sought out Parentesen since they could not enter the clubs that are arranged in Lund. Therefore AFB chose to implement temporary barricades which only those with AFB-bands could pass. 

This has led to discontent among some since it entails a severe restriction to the possiblities to celebrate the festivities on our courtyard. Other areas such as Ulrikedal has inherited some of the problems since many now concentrate there. This petition aims to find out how many that would like to see change in the system by letting members of Studentlund i.e students from the university pass the barricade. With that sulution we can once again use our facilities for the celebrations while protecting ourselves from further destruction.

State your corridor of residence in the relevant field.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Daniel Nordling lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )