JA till Sickla Idrottspark - NEJ till detaljplan bostäder Sydvästra plania

Kära Kommunfullmäktige i Nacka,

Vi som skriver under här ställer INTE upp på en stadsutveckling som är skadlig för folkhälsan, förvärrar miljön och klimatet, försämrar skolmiljön och som ger barn i tättbebyggda områden sämre förutsättningar än barn i andra kommundelar. Vi accepterar inte att kostnader och problem skjuts upp till nästa generation - som då har en ännu sämre utgångspunkt, eftersom all kommunal mark då är såld.

Vi kräver:
- Att detaljplanen stoppas
- Att Sickla Idrottspark skapas

Vänliga hälsningar från markägarna, dvs Nackas medborgare

271831511_10159670746138630_1361608408019923780_n.jpg

Varför är det viktigt?

Mer centralt belägna idrottsytor i Nacka inkl 11-spelarplan gynnar starkt föreningsliv, skolor, allmänhet, jämlikhet och miljö i en förtätad stad.

Med folkhälsa och utanförskap som stora samhällsutmaningar behöver kommunen idrottsrörelsen, och idrottsrörelsen behöver anläggningar. Nackas politiska partier är överens om att det finns ett stort behov av idrottsytor och allra störst är behovet på Sicklaön, där befolkningen ska fördubblas. Idrotten i hela kommunen är hotad av den bristfälliga planeringen, eftersom föreningarna delar solidariskt på de anläggningar som finns. Långa resor för många, sämre och färre tider för alla och negativa konsekvenserna för generationer. Det ligger därför i hela kommunens intresse att kommunen tar ansvar för idrottsfrågorna i stadsplaneringen - och där är Sickla Idrottspark en helt nödvändig - men långt ifrån tillräcklig - pusselbit.

Gör om gör rätt. Frågan lever. Vi kräver förändring.

 

Är det inte redan för sent?
Svaret på den frågan är NEJ!

För att bostäderna ska kunna byggas behövs en detaljplan och dit är vägen rätt lång. I överenskommelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet (de 25 punkterna) står det att en detaljplan beräknas vara antagen 2024, men det kan ta betydligt längre tid än så innan den vinner laga kraft och kan användas. I själva detaljplaneprocessen behöver kommunen dessutom ta in synpunkter i två (2) omgångar och därefter kan sakägarna dvs grannarna, t ex skolorna och Sickla IF överklaga planen i flera olika instanser.

Till det kommer det kärva ekonomiska läget, med ett inbromsat bostadsbyggande som kanske inte alls har kommit igång innan nästa val.

Så det är därför viktigt äve nu efter valet att sätta fortsatt press på politiken genom att skriva under denna nya namninsamling. Vi behöver visa att frågan och platsen är fortsatt viktig för många.


Rädda Nackaidrotten    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Rädda Nackaidrotten lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...