Vårdens diskriminering av kvinnor måste få ett slut NU!

Sjukdomar som kvinnor drabbas av är fortfarandet grovt under och feldiagnostiserade och  i  många fall behandlade  efter kvasidiagnoser som exempelvis IBS, ofta med antidepressiva. 

Ett tydligt exempel på vanvård inom vården är kvinnor som drabbas av Endomerios.

Endometrios är livslång kronisk i många fall extremt smärtsam sjukdom som drabbar minst var tionde kvinna. I dagsläget saknas det inom svensk vård resurser i form av kunskaper, strukturer och rutiner, attityder men framförallt budget för att kunna erbjuda jämlik och värdig vård för Endometriossjuka.  Därför utsätts en stor del av dem som drabbas av sjukdomen för onödig och långdraget lidande.

Endometrios är en komplex svårdiagnostiserad sjukdom som kräver specialutbildade team med multikompetens /gynekologi, kirurgi, urologi, radiologi mm/ för att korrekt diagnos ska kunna ställas och att korrekta åtgärder ska kunna tas inom tiden för vårdgarantin.

Idag ligger tiden för diagnostisering på genomsnittligt 7-10 år. Avsaknaden av diagnos förhindrar i många fall smärtlindring och sjukskrivning vid behov, vilket är inhumant då sjukdomen kan i många fall ge mycket svåra smärtor. 

Tusentals om inte tiotusentals kvinnor som har upplevt svår smärta i åratal men avvisas av vården upplever detta som svår trauma. 

Förutom att denna ohållbara situation innebär individuellt lidande finns det även en samhällsaspekt dvs att de som drabbas av sjukdomen blir samhällsbelastning i många årtionden, i vissa fall livet ut. Med rätta insatser i god tid kunde man ändra på båda aspekterna.

De Endometrioscenter som finns i dag räcker inte till! 

I dagsläget åker många drabbade till privatkliniker i EU för diagnos och åtgärder. Det är dessvärre så att de flesta drabbade inte har ekonomiska medel till detta och är kvar i en hopplös och ofta desperat situation.

Svenska vården behöver kraftiga öronmärkta resurser snarast möjligt för att kvinnor  ska kunna likvärdig vård i Sverige!

Vården behöver även granskas för ur de efterlever patientlagen vad det gäller tillgänglighet och deltagande. Dessa aspekter existerar i princip inte vad det gäller kvinnodjukdomar, och det är tiotusentals kvinnor som vittnar om det!

STÖD OSS MED DIN UNDERSKRIFT!!!

 

 

 

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Eva Kristof lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...