Jag vill inte att det byggs en högstadieskola på Strandenområdet i Mora.

Nej till högstadieskola på Strandenområdet i Mora 

    Till att börja med vill vi informera om att denna namninsamling lämpligen görs här. Inte alls svårt, bara att följa instruktionerna. Listor finns även utlagda för påskrifrt på Kaffestugan i Mora och Mora Bokhandel på Kyrkogatan.  

    Vi, Anders Nöjd, och jag, Owe Hållmarker, skrev en insändare om byggnation av en högstadieskola m.m. vid Strandens skolområde i Mora. Vi missunnar inte på något vis elever och lärare att ha en bra och fin miljö i och omkring sin skola. Just därför så tycker vi att den föreslagna placeringen inte alls är bra. Av många orsaker är det fel att placera en stor skola m.m. på ett minimalt område alldeles i anslutning till två huvudleder med de risker det innebär. En placering med små ytor för utevistelse på raster och långt till natur och grönområden.

     Vi önskar att saken omprövas och att alternativa lösningar åter tas fram, utveckla befintliga högstadieskolor eller hitta en bättre plats än för ny skola. Vi ser gärna att Strandenområdet får en ny skepnad i likhet det som skissades i ett tidigare planprogram från 2017. En plats med hög rumslig flexibilitet när det gäller aktiviteter och evenemang. Kanske en utescen i anslutning till Rosa huset och anläggning för Vasaloppets behov. Området utmed Vasagatan, den största infarten till Mora bör enligt oss vara park med träd och grönytor. Ett välkomnande intryck bör skapas i stället för att mötas av stora byggnaders baksidor.     

    Efter vår insändare som vi skrev på många personers begäran, och av vår övertygelse naturligtvis, blev vi livligt påhejade. Många efterfrågar nu en folkomröstning eller en namninsamling. Det engagerar Moraborna det här. Folkomröstning tror vi inte på men en namninsamling kan förhoppningsvis påverka de styrande i det framtida arbetet med skolfrågan.  

Vi har koncentrerat oss på placeringen av ny skola här. Vi får frågor om finansieringen och vi tycker att det är självklart att kommunen ska äga skolan och inte hyra.

 

Din e-postadress sprids inte vidare. Det går bra att deltaga anonymt.

IMG_6017.jpeg


Owe Hållmarker och Anders Nöjd    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Owe Hållmarker och Anders Nöjd lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...