Intersektionell feminism utan gränser!

Vi är många antirasistiska feminister som är upprörda över att Nordiskt Forum, som under veckan samlat tusentals feminister och kvinnorättsaktivister i Malmö, samtidigt valt att bjuda in Norges jämställdhetsminister Solveig Horne från Fremskrittpartiet. En minister från ett parti som är känd för sin rasistiska, homofoba, transfoba och anti-feministiska politik.

Nu när rasismen och fascismen breder ut sig i hela Europa och tar allt större plats i parlamenten med Sverigedemokraterna i Sverige och med Fremskrittspartiet som har makten i Norge måste vi stå eniga mot dessa krafter. Vi är kritiska till att ett parti som Fremskrittspartiet bjuds in att tala och delta på ett feministiskt forum när partiet bland annat förespråkar språktest för fyraåringar, att personer som invandrar till Norge måste arbeta och betala skatt i tio år innan de får bli medborgare och så  vill tvångsutvisa romer. Förutom det har partiet försökt att  inskränka på aborträtten och jämställdhetsminister Horne har sagt att kvinnor som har blivit våldtagna får skylla sig själva.

Att bjuda in dessa krafter är att bjuda in rasism, homofobi, transfobi och kvinnohat och vara medlöpare i normaliseringen av dessa. Nordiskt Forum har svarat på kritiken om Horne med samma argument som alltid används när rasister bjuds in: “De är demokratiskt valda och därför måste bjudas in”. Men kom ihåg att demokrati är en process och inte något som ska kunna användas i syfte att förtrycka andra människor.

I en tid när fascistiska, rasistiska och nationalistiska partier intar våra demokratiska institutioner, svarar Nordiskt Forum att “Det är så här verkligheten ser ut." Vilken typ av kvinnokamp bedriver Nordiskt Forum om de är villiga att försvara en rasistisk verklighet istället för att utmana rasistiska partier? Som vi alla vet har fascistiska regimer oftast kommit till makten just genom demokratiska val.

Nordiskt Forum säger sig vara en plattform riktad till en bredd av kvinnoorganisationer för att skapa en vital och nordisk diskussion om jämställdhet och jämlikhet. Men bristen på antirasism och transinkludering är tydlig i representationen av inbjudna talare och deltagare såväl som i det slutdokument som presenteras.

Redan i höstas skrev flera organisationer och aktivister skrev ett brev och kritiserade Nordiskt Forum och bad de se över projektet. Forumet har således haft tid på sig att ta åt sig av kritiken men ändå valt att inte lyssna. Det har bland annat resulterat i att den antirasistiska feministiska tankesmedjan Interfem valde att inte delta på forumet med motivering att upplägget för forumet speglar en ignorans inför rasifierade kvinnors och transpersoners erfarenheter, behov och önskemål. Förutom antirasistisk kritik har forumet fått kritik för att transfoba talare som Julie Bindel och Gail Dines bjudits in som talare. Enligt en av talarna, Dines förstärker transmän och transkvinnor patriarkatet genom att bekräfta könsrollsstereotyper.  En annan av talarna, Bindel säger att transmän är könsförrädare och att transkvinnor är män i klänningar. Det känns som en spark i magen när transfoba talare bjuds in att tala och får inskränka på transpersoners trygghet.

Vi anser att den feministiska rörelsens bredd också är dess styrka. Vi kan inte alltid hålla med varandra. Men att ge utrymme till rasistiska och transfoba talare står i direkt motsättning till kampen för alla kvinnors mänskliga rättigheter och därmed forumets syfte.

Vi tar avstånd från Nordiskt Forums rasistiska och transfobiska talare och vill klart och tydligt slå fast att denna hållning inte är representativ för feminismen i Sverige 2014. Normaliseringen av rasism, homofobi, kvinnohat och transfobi ska under inga omständigheter ske i vårt namn.

 

Vi menar att feminismen måste vara en del av sin samtid och ta rasismen och dess konsekvenser på allvar. Vi får inte vara rädda för att göra en analys och peka ut en riktning för det feministiska arbetet.

Vår förhoppning är att Nordiskt Forum håller med.Victoria Kawesa, riksdagskandidat Feministiskt Initiativ
Sara Abdollahi, antirasistisk feminist
Carmen Blanco Valer folkhögskolelärare & globalrättviseaktivist
Zakia Khan, aktivist och styrelseledamot i Feministiskt initiativ
Edda Manga, idéhistoriker och redaktör på Feministiskt Perspektiv
Sissela Nordling Blanco, talesperson Feministisk Iniativ
Deidre Palacios, aktivist och styrelseledamot i Interfem & Rfsl

 

 

 


Carmen Blanco Valer    Kontakta namninsamlingens skapare