Inkludera Tandvården i Hälso- och Sjukvården under Corona Pandemin

Skriv under denna namninsamling för att få Socialstyrelsen och Socialdepartementet att INKLUDERA TANDVÅRDEN i hälso- sjukvård avseende statsbidraget gällande merkostnad av Covid-19!

Många gånger har Tandvården förbisetts i många sammanhang som haft med hälso- och sjukvården att göra.

Men under just denna förödande Corona Pandemi har alla instanser allt ifrån Regeringen t.o.m Socialstyrelsen svikit oss inom Tandvården

Med denna namninsamling vill vi få Socialstyrelsen och Socialdepartementet att öppna ögonen för den risk som vi inom Tandvården utsätter oss för inför varje behandling pga vår närhet till patienten och vår utrustning som sprider aerosoler.

Den ökade merkostnaden av all skyddsutrustning som har dessutom minst 10 dubblats i pris, har påverkat varje egen företagares ekonomi negativt, förutom bortfallet av patientintäkter pga rädsla att besöka Tandvården

Den konstanta jakten att hitta adekvat skyddsutrustning för att fullgöra varje behandling så patientsäkerheten kan bibehållas har varit slitsamt och svårt, speciellt eftersom det har inte kommit tydliga direktiv vad som måste finnas på varje klinik inför varje behandling. 

Detta är en kopia på ett mail från dom styrande gällande stöd för den merkostnad som Covid-19 orsakat våra kliniker gällande extra inköp av skyddsutrustning : 

"Koncernkontoret Tandvård FB <koncernkontoret.tandvard@vgregion.se>
Mån 2020-10-19
Hej!
Statsbidraget som avser merkostnader för Covid-19 gäller endast hälso-och sjukvård, inte för tandvård.
Vi skickade ut mail till alla vårdgivare och har efter mailutskicken fått information om att det inte berör tandvården. I förordningen för statsbidraget som Socialstyrelsen hanterar står det att tandvård inte ingår i den ersättning staten kommer betala ut.
Vänliga hälsningar
Tandvårdssamordning Koncernkontoret
Koncernstab Beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
E-post: koncernkontoret.tandvard@vgregion.se"

Ta hand om dej och varandra!


Taki Hatami (Leg.tandläkare)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Taki Hatami (Leg.tandläkare) överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook